JC Todo KV de Tuuters

ALLE DAGEN

10 t/m 13 februari

19:30 - 00:30

12 t/m 17 jaar

ALLE DAGEN

9 februari: 20:11 tot 00:30

10 t/m 12 februari: 14:00 tot 00:30

13 februari: 14:00 tot 00:00

voor jong en oud

6 bonnen

voor slechts

€ 10,00!

in de TUUTERSTENT

voor jong en oud

ALLE DAGEN

9 februari: 20:11 tot 00:30

10 t/m 12 februari: 14:00 tot 00:30

13 februari: 14:00 tot 00:00

voor jong en oud

De Stichting heeft als doelstelling om de jeugdigen (<18 jaar) gelegenheid bieden om voor hen in een veilige omgeving met leeftijdgenoten carnaval te vieren in het centrum van Best. De Stichting biedt een aantrekkelijk carnavalsprogramma in combinatie met aandacht voor de elementen van volksgezondheid en verslavingsbeleid die betrekking hebben op de jeugdigen. Om de doelstelling te kunnen realiseren, zullen naast de specifieke activiteiten voor de jeugdigen ook andere soortgelijke en aangrenzende carnavalsactiviteiten worden ontplooit om tot een sluitende exploitatie te kunnen komen. 

Bij het realiseren van de doelstelling wordt optimaal samengewerkt met partijen uit Best die de doelstelling van de Stichting in de praktijk onderschrijven en die bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de Stichting en de betreffende activiteiten.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die uit hoofde van hun bestuursfunctie geen vergoeding ontvangen.

 

Het bestuur van Stichting Best Beter bestaat uit:

  • Mari Vervaart – voorzitter – carnavalsfederatie
  • Ronald van Litsenburg – secretaris – WBO
  • Brian Vriens – bestuurslid – Vriens Horeca Service
  • Chris van Stiphout – bestuurslid – Carnavalsvereniging de Tuuters

de Tent
Raadhuisplein Best
info@bestbeter.nl

Centrum Management Best Centrum Management Best